Kruszenie kamienia

USŁUGI KRUSZENIE BETONU, CEGŁY, GRANITU

Uzyskanie frakcji 0-63 mm – 0-150 mm + odsiew boczny.

Wydajność od 50 do 100 ton na godzinę, w zależności od materiału wsadowego.

Usługi transportowe w zakresie odbioru gruzu budowlanego.